• https://www.facebook.com/kobtekotomasyon/?ref=settings
 • https://plus.google.com/u/0/108097952727048223189
 • https://twitter.com/kobtekbarkod

869'lu Barkod Yerli midir?

   


869'lu Barkod Yerli midir?

   Hayatımızın vazgeçilmezi Internet birçok şeye hizmet ediyor. Tabii bunların hepsi bizi iyiye ve doğruya götürmüyor. Bazen bu bilinmez dünya birçok bilgi kirliğine de aracılık ediyor. Belki benzerlerine göre arkasında kötü niyetler taşımasa da bu doğrultudaki kampanyalardan biride "Parola 869" "Türk'ün Şifresi 869" "Türkiye'nin Kurtuluşu 869'da" sloganlarıyla duyurulan, 869 barkodu ile başlayan ürünlerin tüketilmesini teşvik ederek yerli malı kullanımı hakkında duyarlılığı artırmaya çalışanıdır. Bunun terside ülkemize hasmane tavırlar besleyen ülkelerin mallarını boykot çağrısının barkod sistemi üzerinden yapılmasıdır. Bu konu daki bilgi eksikliğini gidermek için barkod numaralandırmasının sistematiğini inceleyelim.

   Barkod Sistemi (GS1 Sistemi) merkezi Brüksel’de bulunan GS1 Organizasyonu tarafından yönetilmektedir. GS1 Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye'ye 868 veya 869 önekini tahsis etmiştir, başka bir ifade ile TOBB-GS1 Türkiye üyelerine 868 veya 869 öneki ile başlayan firma önekleri vermektedir. Firmalar da bu firma öneklerini ürünlerini numaralandırmakta kullanmaktadır.   

   GS1 barkod ve numaralama sisteminin temel amacı bilgi sistemlerine daha hızlı ve doğru bilgi aktarılmasını sağlayarak tedarik zinciri yönetiminde etkinliği ve verimliliği artırmaktır. GS1 Üye organizasyonlarının farklı öneklere sahip olmasının sebebi ürünlerin menşeini belirlemek değil, dünya üzerinde kullanılan herhangi iki numaranın birbiriyle çakışmasının önüne geçmektir. GS1 Sistemi kapsamında ürünlere verilen barkod numarasının üreticisi tarafından verilmesi tavsiye edilmekle birlikte zorunlu tutulmamıştır, ürün dağıtıcısı, ihracatçısı hatta ithalatçısı tarafından da numaralandırılabilir.

   Bu sebeple bir ürünün barkodunun 868 veya 869 ile başlaması o ürünün kesinlikle Türkiye’de üretilmiş olduğunun garantisi değildir. İthalatçı bir firmanın, TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurarak almış olduğu 868 veya 869 ile başlayan firma öneki ile ithal ettiği ürünü numaralandırması GS1 Sistemi açısından bir sakınca taşımamaktadır. Benzer şekilde bir ürünün 868 veya 869 dışında bir numara ile başlaması da o ürünün kesinlikle Türkiye dışında üretilmiş olduğunun göstergesi değildir. Ülkemizde de üretim yapan uluslar arası firmalar merkez ofislerinin bulunduğu yerden almış oldukları firma öneki ile ülkemizde üretilen bir ürünü numaralandırabilir.   

   Özet olarak GS1 Barkodlarınının temel amacı bilgi sistemlerine doğru ve hızlı bilgi aktarmaktır. Ürünlerinin menşei ile ilgili kesin bir bilgi vermez. Aşağıdaki senaryoların hepsi olasıdır.
  1. Türk Marka, Yerli Üretim, 869 ile Başlayan Barkod ( Büyük çoğunluk bu kategoridedir.
  2. Türk Marka, Yurtdışı Üretim, 869 ile Başlayan Barkod ( Örn. Fason yurtdışı üretim)
  3. Türk Marka, Yurtdışı Üretim869 ile Başlayamayan Barkod( Nadirde olsa oluyor. Firma yurt dışında üretim yaptığı yeri barkod almaya ikna ederse.
  4. Yabancı Marka,Yerli Üretim869 ile Başlayan Barkod (Bazı uluslararası markalar yerel temsilcilerinin barkodu kullanabiliyorlar.)
  5. Yabancı Marka, Yerli Üretim, 869 ile Başlamayan Barkod( Uluslararası firma marka sahibi olduğu ülkenin barkodunu kullanıyor.
  6. Yabancı Marka,YabancıÜretim869 ile Başlayan Barkod (Aslında olmaması gereken ama ithalat yapılırken ürünün barkodu bulunmaması halinde dağıtıcı(distribütör) firma tarafından oluşturulan barkodlar)
   Yani her gördüğümüz 869 ürünü Türk Malı olarak düşünmemeliyiz. Yalnız bunu söylerken yerli malı kullanımını desteklemeyelim de demiyorum. Sadece bu konuda hassasiyet gösterirken yukarıdaki bilgileri de göz önünde bulundurun. Aksi takdirde, 6. kategorideki ürünü alarak, 5.kategorideki ürünü de almayarak amacınızın tam tersine hizmet ediyor olabilirsiniz.