• https://www.facebook.com/kobtekotomasyon/?ref=settings
  • https://plus.google.com/u/0/108097952727048223189
  • https://twitter.com/kobtekbarkod

Toner Geri Dönüşüm

   Toner Geri Dönüşüm
   Dünya ve Türkiye'de elektronik eşya sektörü büyürken, e-atıkların tüm çöpler içerisindeki oranı da hızla artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde e-atıklar katı atıkların ortalama %1'ini oluştururken bu oranın 5 yıl içinde ikiye katlanması beklenmektedir.

Elektronik atıkların iki ana özelliği vardır;

-Tehlikeli ve toksik maddeler içerebilirler.
-İçerdikleri metal, cam, plastik ve yeniden kullanılabilinen diğer malzemelerden dolayı değerlidirler.

Bu iki nedenden ötürü e-atıklar hem insanı hem de doğayı tehdit eden bir tehlike, hem de yeni iş imkanı sağlayacak, yüksek getiri potansiyeli olan bir sektör olarak görülebilir.

Dünya genelinde e-atıklarla ilgili çalışmalar iki ana noktada yoğunlaşmaktadır: 

-Yeni üretilmekte olan elektronik ürünlerde toksik ve zararlı maddelerin kullanımının sınırlanması
-Yeni ürün tasarımında geri dönüşüm kriterlerinin göz önünde bulundurulması ve geri dönüşümün özendirilmesi

Diğer yandan atıklar ürüne dönüştüğünde bunların toplanması, işlenmesi, yeniden kullanımı; tehlikeli atıkların insan, çevre ve doğayı riske sokmadan bertarafı konusunda da yeni hukuki ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 

Geri dönüşüm insan ve çevre sağlığı ile doğrudan ilgili bir süreç olduğundan bu konuda giderek daha katı ve ayrıntılı bir yasal çerçeve oluşturulmaktadır. 

geri dönüşümün önemi toner ile ilgili görsel sonucu
   Dünya’da toner üretiminde 3 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır, her geri kazanılan toner tasarruf sağlamaktadır. Dünya’da atık toner geri dönüşüm şirketleri uzun yıllardır bulunmalarına rağmen, yinede tonerlerin % 90’ı çöpe karışmaktadır, oysaki çoğu toner ve kartuşlar geri dönüştürülebilmektedirler. Atık Toner kartuşların geri dönüşümü birincil hammadde kullanımını azaltmakla birlikte doğal kaynakları korumaktadır. Ayrıca tonerler çözücü madde içerdiklerinden dolayı Tehlikeli Atık sınıfında yer almaktadır. 1 ile 10 mikron arasındaki toner tozu nefes alırken kolayca ciğerlere ulaşabilmektedir ve bu yüzden kanser ve astım hastalığına yol açabilmektedirler. İnsan sağlığına da zararları olan Toner Kartuşlar, doğru prosesler ile işleme tabii tutulmalı, işleme esnasında yüksek derecede iş güvenliği sağlanmalıdır.

   Bu zamana kadar Türkiye’de yakma tesislerine gönderilen Tonerler özel geri dönüşüm firmalarınca geliştirilen kapalı sistemler ile mekanik olarak işlenerek geri kazanımı mümkün fraksiyonlara ayrıştırılmakta ve aynı zamanda toner tozu da tutulabilmektedir. Plastik, Demir, Alüminyum, Mıknatıs vs. içeren Toner Kartuşlar % 98 hammaddesel olarak değerlendirilebilmektedir. Atık Toner Kartuşların % 42’sini oluşturan Plastik tekrar başka bir üründe kullanılması için piyasaya verilmektedir.