• https://www.facebook.com/kobtekotomasyon/?ref=settings
  • https://plus.google.com/u/0/108097952727048223189
  • https://twitter.com/kobtekbarkod

Türkiye'nin Otomasyon Gelişmişliği

  Otomasyon ekonomi açısından dünya genelinde bir dönüşüme neden oluyor. Bu yarışın lideri ise -şimdilik- Çin. Hindistan, Japonya ve ABD ise rekabetin diğer güçlü oyuncuları. Küresel iş gücünün yüzde 80’ini temsil eden 46 ülkeyi inceleyen bir araştırma, insanlar tarafından yapılan işlerin yarısının otomasyona geçme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Otomasyon potansiyeli Avrupa’da özellikle kıtanın en büyük ekonomiye sahip ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de yüksek. Aynı rapora göre Türkiye’nin işgücünün yarısı otomasyon tarafından ele geçirilebilir.

Aşağıda Mc Kinsey Global İnstitue'nun Ülkelerin Otomasyon Gelişmişlik Potansiyelini gösteren raporu var. Bu rapora göre Türkiye'nin potansiyeli azımsanmayacak büyüklükte. İstihdamın yönü gelecekte geleneksel mesleklerden teknik meslek gruplarına dönecektir. Eğitim politikasının bu rapora göre şekillenmesi ülkemizin yarınları için önemlidir.