• https://www.facebook.com/kobtekotomasyon/?ref=settings
  • https://plus.google.com/u/0/108097952727048223189
  • https://twitter.com/kobtekbarkod

Bitki koruma ürünlerine karekod takibi başlıyor


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan karekod sistemini içeren bitki koruma ürünleri takip programı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor. Program koruma ürünleri için kademeli olarak uygulamaya konulacak.


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasında, zirai mücadele amacıyla kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, kontrolü, imali, ithali ve satışı ile ilgili iş ve işlemlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan mevzuat hükümlerine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Barkod programları yetersiz kaldı”
“Gıda güvenliğinin sağlanması, bitki ve bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin önlenmesi için bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından piyasaya arzına ve son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerin izlenebilmesi, bitki koruma ürünü satışının kontrol edilebilmesi ve böylece bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımının önlenmesi önem arz etmektedir.

Son zamanlarda bitki koruma ürünleri ile ilgili yaşanan problemler, halihazırda kullanılması zorunlu olan mevcut barkod programlarının etkin olarak kullanılmaması ve ihtiyacı karşılamaması, bitki koruma ürünleri ile ilgili izlenebilirliğin bir sorun haline gelmesi gibi nedenler ile Bakanlığımızca, Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı hazırlanmıştır.
Söz konusu program; Bakanlığımızın uhdesinde olup, kullanıcılar açısından veya programda yer alacak verilerin mahrumiyeti açısından veri gizliliği ve veri koruma gibi konularda herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde hazırlanmış ve bu riskler dikkate alınarak uygulamaya konulması sağlanacaktır.”
Programın uygulama takvimi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda karekod sistemini içeren Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı, şu takvime göre uygulamaya konulacak:

Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı Uygulama Planı

bku-takip-programi-gidahattiBitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile karekodlarla izlenebilirliği sağlanmış olan bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak geçtikleri her noktadan alınacak bildirimlerle kullanıcıya kadar geçen bütün satış aşamaları ve son olarak kime satıldığı kayıt altına alınacak.